Alicante

Først i 2023 forventes turismen at være på niveau

Turismen først helt på fode igen i 2023.

Turismen i Spanien vil først være tilbage på samme niveau som før pandemien i 2023 ifølge den spanske regering.

Ifølge den plan om økonomisk genopretning den spanske regering har sendt til EU, fremgår det, at man ikke tror på at turistsektoren for alvor er i gang igen før vi skriver 2023.
Man forventer, at i år vil man have omkring 40 procent af niveauet man havde i 2019.

Den spanske regering vil lade 3.400 millioner euro tilflyde turistsektoren de næste tre år. Det skulle redde og skabe omkring 800.000 arbejdspladser.

Siden pandemien startede sin hærgen, regnes der med, at den spanske turistindustri har mistet omkring 116 millioner euro – det vil sige siden april 2020.
Aktiviteterne har været hele 75 procent lavere end vanligt.

 

Kommentarer