Orihuela Costa

Mundbind anbefales nu i Danmark

Korrekt påført type II maske der er CE godkendt.

I dag trådte en ny anbefaling fra sundhedsmyndighederne i kraft.

Anbefalingen fortæller, at man fra i dag råder folk til at bære mundbind når der køres i offentlig transport i myldretiden.
Derudover i særlige situationer – har du symptomer, har du været i højrisikoområder, har du været i kontakt med en smittet, kan der ikke holdes afstand, erhvervsmæssigt hvis man sidder længere tid over for hinanden med tæt ansigt-til-ansigt kontakt og ved deltagelse i større forsamlinger.

Nu står Danmark så ikke længere tilbage som et af de kun 19 lande der ikke anbefaler brugen af mundbind.
Det er dog i et noget mere begrænset omfang det tilrådes.
Dels er det bare en anbefaling og ikke et krav. Det er med andre ord ganske frivilligt om man vil benytte bindet.
De fleste steder i Spanien er det et krav, at så snart man er ude af sin bolig skal der bæres mundbind. Kun ved indtagelse af mad og drikke, og ved ophold på stranden og ved sportsudøvelse, kan man aftage det.

Det er ikke en overraskelse i Danmark, at det nu er anbefalingen. Det har i medierne forlydt i flere dage, at det var på vej.

Sundhedseksperter er de sidste tre måneder blevet klogere og fået mere viden om brugen af mundbind. Fagpersoner over hele verden har i tiden siden coronavirussen brød ud, tilsluttet sig brugen af mundbind i forskellig grad. Ogsa WHO, der i starten ikke ville anbefale det, siger i dag, at man bør bære det.

Mundbindet skal sikre at en eventuelt smittet, ikke via de små vanddråber der udgår fra vores mund, rammer andre i ansigtet. Mundbindet kan derved  reducere- ikke helt fjerne – mængden af virus, som kunne være kommet ud i luften. Mundbindet opfanger smitsomme dråber i et vist omfang, og beskytter bæreren mod at få smitsomme dråber på sig omkring mund og næse.

Professor Jens Lundgren pointer dog, at det ikke må blive en sovepude, så man tror at de kendte virksomme tiltag – vask hænder, sprit hænder, hold afstand – ikke længere er så nødvendige. Det er de de i høj grad stadig.

I Danmark anbefales der bruges medicinske/kirurgiske mundbind af “type I” og “type II”. Det vil sige mundbind der er fabriksfremstillede og CE-godkendte med påført “type I” eller “type II”.
Man anbefaler ikke hjemmelavede mundbind – men de er ikke forbudte at bære. Laver man dem selv, skal det ved genbrug vaskes med sæbe og desinficeres mindst én gang om dagen.

Har man fået mundbindet på, er det ifølge professor Jens Lundgren vigtigt, at man lader det sidde, og ikke piller ved det. Man kan risikere at have virus på hænderne. Hans råd er, at man spritter hænderne inden det tages på og inden der igen skal røres ved mundbindet.
Når mundbindet så er fjernet, skal man – igen, igen – spritte hænder, så eventuel smitte på bindet ikke bliver på hænderne, så man derefter smitter sig selv.

Mundbindet kan groft sagt bruges indtil det bliver vådt. Det må ikke blive ulækkert og beskidt. Så skal det også skiftes.
Et mundbind kan ikke holde en hel dag ved konstant brug. Jens Lundgren anbefaler at skifte 3 gange i løbet af dagen.
Medicinske og kirurgiske mundbind kan ikke skylles, tørres og genbruges. De skal smides væk efter brug.

Danmark har foreløbig anbefalet brugen af mundbind i visse situationer, ikke krævet det. Det skyldes det meget lave smittetryk der er i Danmark.

Mange steder har man i butikker meldt udsolgt af mundbind. Myndighederne og fabrikanterne har dog tidligere lovet, da snakken om mundbind i Danmark startede, at man ikke løber tør for mundbind. I starten af pandemien løb næsten hele verden tør for værnemidler. Det har man lært af og er nu sikre på, at lagrene er tilstrækkelige.

 

 

Comments