Alicante

Nye tidsfrister ved coronatest

En godkendt quicktest er nu godkendt for indrejse i Spanien.

Officiel udmelding om, at man nu kan rejse ind i Spanien uden test.

Denne officielle udmelding kom lørdag.
Nu er der kommet lidt flere detaljer frem om de nye restriktioner.

Er du færdigvaccineret – og har været det i mindst 14 dage – behøver du ikke længere at at tage en PCR-test for at flyve ind i Spanien.
Tidligere skulle alle have en PCR-test der maksimum var 72 timer gammel.
Kan du dokumentere, at du indenfor de sidste 6 måneder har haft corona, er det heller ikke nødvendigt med test. Men dokumentation på at have haft corona skal medbringes.

Er du ikke vaccineret, eller er din vaccination endnu ikke mindst 14 dage gammel, skal du fortsat medbringe test for at kunne få lov til at komme ombord et fly til Spanien.
Testkravene er nu ændret i forhold til hvad der gjaldt tidligere.
Nu er både en PCR-test og en Quicktest – antigentest – gangbar.

Yderligere er tidsfaktoren ændret.
Testen må ikke være mere end 48 timer gammel (tidligere var det 72 timer).
Det kan i mange tilfælde knibe at man kan nå at få svar på en PCR-test der ikke bliver for gammel inden afrejse.
Men så kan man nu tage en antigentest inden afgang for at være på den sikre side.
En negativ antigentest er adgangsbillet til flyet.
Den må heller ikke være mere end 48 timer gammel. Men da man får svar i løbet af 15 minutter skulle denne tidsfrist kunne overholdes for quicktesten.

Uanset om du er vaccineret eller ej, skal ALLE medbringe formularen fra SpTH.
Den kan du finde her: http://www.spth.gob.es

Nedenstående er uddrag af den officielle udmelding fra “Ministerio de Indusria comercia y turismo”.
Uddraget gælder for rejsende fra et EU land til Spanien.
Under læsningen skal man være opmærksom på, at Danmark står på den spanske liste over højrisikolande.

De vacciner, der accepteres, er de godkendte af Det Europæiske Lægemiddelagentur

A. Jeg rejser til Spanien fra et EU (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA) land, hvilken sundhedsdokumentation skal jeg indtaste? Du bliver nødt til at kontrollere LISTE OVER DEN EUROPÆISKE UNION / DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE LANDE OG LISTE OVER TREDJELANDE offentliggjort og opdateret hver 15. dag af Det spanske sundhedsministerium: 1. Hvis du kommer fra et område, der er optaget på EU / EØS-listen over risikolande, skal du attestere et af disse tre krav (undtagen børn under 6 år): a) Vaccinationsattest: udstedt af de kompetente myndigheder i landet. Mindst 14 dage efter indgivelsesdatoen for den sidste dosis af komplet vaccinationsplan.der er godkendt af Verden Sundhedsorganisationens nødbrugsproces.
Certifikatet skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1. Indehaverens navn og efternavn 2. Dato for vaccination med angivelse af datoen for den sidste indgivne dosis 3. Vaccinetype administreret 4. Antal indgivne doser / komplet tidsplan 5. Udstedende land 6. Identifikation af den institution, der udsteder vaccinationsattesten


b) Diagnostisk certifikat (testbevis): en negativ PCR- eller PCR-lignende test (NAAT-type)
eller en negativ antigentest af dem, der er inkluderet i den fælles liste over Europæiske Kommissionen (https: // covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content),
udstedt inden for 48 timer inden ankomst til Spanien.


c) Bevis for helbredelse (bevis for, at sygdommen er overvundet): udstedt af kompetent myndighed eller en medicinsk tjeneste mindst 11 dage efter den første diagnostiske
test af NAAT-typen (PCR, TMA, LAMP eller lignende) med et positivt resultat.
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO certifikatets gyldighed udløber 180 dage fra datoen for prøveudtagning. Det skal mindst omfatte følgende oplysninger: a. Indehaverens navn og efternavn b. Dato for prøveudtagning af den første positive diagnostiske test for SARS-CoV-2 c. Type udført NAAT-test d. Udstedende land
Ethvert af disse tre certifikater skal være på spansk, engelsk, fransk eller tysk.
Hvis det ikke er tilfældet det er muligt at få det originale certifikat på et af disse sprog,
skal dokumentet ledsages af en oversættelse til spansk af en officiel myndighed.


2. Hvis du kommer fra områder i EU / EØS, der ikke er inkluderet i LISTE OVER DEN EUROPÆISKE
UNION / EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDELANDE OG LISTE OVER TREDJE LANDE i Sundhedsministeriet, bliver du ikke bedt om nogen diagnostisk test eller certifikat for vaccination eller immunitet.

Hele ordlyden fra ministeriet kan du finde HER.

På hjemmesiden fra SpTH (under det spanske sundhedsministerie) kan du også læse om de nu gældende betingelser for at kunne rejse til Spanien.
Du kan finde hjemmesiden HER.

Det danske Udenrigsministerie tilråder under alle omstændigheder, at man, kort inden afrejse, undersøger om der er kommet nye og andre regler eller krav for at kunne rejse.
Der kan ske ændringer eller præciseringer med få dages mellemrum – hvilket ovenstående er et eksempel på.

Kommentarer