Alicante

Plan om igen at indføre motorvejsafgifter

Måske igen betaling i 2024.

Den spanske regering har luftet planer om igen at indføre motorvejsafgifter på de motorveje der for nyligt er blevet fritaget for afgifter.

Gennem de sidste par år har den spanske regering udfaset betaling på flere motorvejsstrækninger i landet.
Nu er der planer om at indføre dem igen.
Begrundelsen er, at strækningerne, ifølge regeringen, bør finansieres af motorvejsafgifter. Som det sker i mange andre lande i Europa, lyder det fra regeringen.

En anden væsentlig faktor er landets økonomi.
Coronapandemien har gjort et stort indhug i landets finanser, og der skal findes måder at øge indtjeningen på. Her har regeringen fremlagt muligheden for igen at indføre afgifterne på motorvejene.

Forslaget er sendt til høring og eventuel godkendelse i EU.
EU skal involveres, da Spanien har fået tildelt en stor økonomisk hjælpepakke til at komme på økonomisk fode igen. Hvis grundlaget for tildelingen ændres, skal hjælpepakken justeres.
Hvis motorvejsafgifterne indføres igen, vil det betyde en øget indkomst til landet – og de oprindelige forudsætninger for hjælpepakken er hermed ændret. Derfor skal EU ind over afgørelsen.
Den nye model for vejafgifter lægger op til, at visse erhverv fritages. Nogle lastbiler, busser og folk der bruger motorvejen til at komme på arbejde i, er nogle af dem. De skulle i givet fald stadig undtages for betaling.
Ikke alle er begejstrede for den nye idé.
Det har skabt debat blandt de forskellige partier i landet. Ligesom interesseorganisationer og transportsektoren har udtrykt deres utilfredshed med forslaget.
Hvis forslaget bliver vedtaget og gennemført, vil det få virkning fra 2024.

Kommentarer