Orihuela Costa

Region Valencia ligger lavt i smittetal

Der er stadig liv på stranden.

De officielle tal for de sidste 14 dages nye smittede viser, at det stadig er omkring Madrid der er flest nye smittede med coronavirus.

I Region Madrid er der de sidste 14 dage registreret 550 nye smittede per 100.000 indbyggere.
Vores naboregion, Murcia, har været højt oppe tidligere, men er nu nede på 265 nye smittede per 100.000 indbyggere.

I vores egen region, Region Valencia, er tallet 136 nye smittede per 100.000 indbyggere de sidste 14 dage, hvilket er et af de laveste antal nye smittede i en region i Spanien.

Der har for et par dage siden været en stigning i antallet af nye smittede i Valencia Region, men det ser ud til at aftage lidt igen.
Ovenstående tal er indsamlet over de sidste 14 dage.

Døgnet mellem lørdag og søndag blev der i Region Valencia registreret 456 nye tilfælde af coronavirus.
Heraf var de 168 i vores provins, Alicante.

Selv om smittetallene for tiden er let stigende, som i de fleste andre lande, går livet videre i vores område.
Der er liv på stranden og i byerne – men ikke på samme niveau som vi er vante til.

En opgørelse over nogle af de steder, hvor smitten er opstået viser, at blot 14 smitteudbrud kommer fra arbejdslivet.
Til sammenligning er 59 smitteudbrud sket, hvor mennesker har fri og i det sociale liv.

Comments