Alicante

Regionsgrænserne åbnes i Region Valencia

Grænserne åbnes igen.

Regionspræsident Ximo Puig har bekræftet, at de lukkede regionsgrænser åbnes igen senest 9. maj, hvor landets nødretstilstand ophører.

Samtidig med denne besked, fortæller regionspræsidenten, at der ikke er planer om at genindføre de lukkede grænser. Ingen hverken lokale eller regionale begrænsninger i bevægelsesfriheden er planlagt.

Det natlige udgangsforbud – fra klokken 22.00 til klokken 06.00 – er oppe til overvejelse ved sundhedsmyndighederne i regionen.
Lige nu diskuterer man om det skal slettes helt, eller om det kan udskydes til et senere starttidspunkt – senere end klokken 22.00.
Der er fortsat en del debat vedrørende åbne eller lukkede regionsgrænser – og om hvorvidt det er lovligt at fortsætte det efter nødretstilstandens ophør.
Vores naboregion Murcia har endnu ikke meldt noget ud om hvad de forventer at gøre. De har lovet at give en udmelding i løbet af ugen, skriver Murcia Today.

Kommentarer