Orihuela Costa

Stor EU aftale kommet i hus

Stor EU aftale indgået.

De fleste europæiske ledere er tilfredse med den aftale der i går blev indgået.

EU’s stats- og regeringledere  blev i går enige om et nyt EU-budget. Herunder blandt andet en genopretningsond til at imødegå eftervirkningerne fra coronakrisen.
Fonden indeholder ikke mindre end 13.600 milliarder euro svarende til 102.000 milliarder kroner, skriver DR nyheder.

Pengene bliver fordelt dels som lån og dels som tilskud.

Tre lande, Italien, Grækenland og Spanien er dem der får mest ud af aftalen – og det er tillige disse tre lande der har lidt mest under krisen.

Aftalen var længe om at få flertal. Landene har været delt. Det har været spørgsmålet om, hvorvidt pengene skulle betales tilbage – altså være et lån – eller om det skulle være et tilskud. Danmark, Østrig, Holland og Sverige – kaldet sparebanden – har arbejdet for, at størstedelen skulle være lån der skal betales tilbage.
Men man har nu opnået enighed om en fordeling af lån contra tilskud.

Den danske statsminister Mette Frederiksen udtaler, at at vigtigste har været at få genoprettet den europæiske økonomi oven på Covid-19.

Alle medlemslande bidrager til fonden. Landene optager i fællesskab et lån og hæfter solidarisk for dette lån.

Omkring 2.900 milliarder kroner ydes som tilskud, der ikke skal betales tilbage. Resten af pengene tilbydes som lån til de lande der måtte ønske det.

I Spanien er man glade for aftalen, og det skaber optimisme og håb om, at man igen kan få folk i arbejde og få genoprettet økonomien i landet.
Noget der er brug for.
Landet lider stadig under, at der ikke kommer det antal turister til landet som der normalt gør om sommeren. Det smitter af på mange brancher. Ikke kun restauranter og forlystelser, men tilligemed alle  underleverandører til turistsektoren.
I Spanien udgør turismen omkring 15 procent af landets bruttonationalprodukt.

Men mange andre områder end turismen lider i Spanien.
Coronakrisen har sat dybe spor i landet. Spanien var et af de lande der lukkede hurtigst og mest ned for al aktivitet, da alvoren med coronavirussen for alvor gik op for verden. Det har medført, at utrolig mange brancher er ramt af manglende indtjening og manglende arbejde, med stor arbejdsløshed til følge.

 

Comments